Missie

Welzijnsschakel Hoboken is een schakel van Welzijnsschakels Vlaanderen. Onze belangrijkste bekommernis is er zijn voor mensen in nood. Wij staan open voor een divers publiek. Het maakt niet uit wat je land van herkomst, je geloofsovertuiging of politieke achtergrond is. Bij ons is iedereen welkom. Wij zetten ons in voor mensen uit Hoboken en Wilrijk, die het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Voedselbedeling en doorverwijzing naar professionele diensten zijn een eerste aanzet naar betere levensomstandigheden.   

We willen een luisterend oor zijn en mensen met respect en waardigheid omringen.