Inschrijving en informatie

Wie komt in aanmerking voor ons hulpverleningsaanbod?

Mensen uit Hoboken en Wilrijk, die het moeilijk hebben om financieel rond te komen, kunnen bij ons terecht. Mensen uit andere regio’s verwijzen we door naar organisaties in hun eigen buurt.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we of je in aanmerking komt voor gratis voeding.

We houden rekening met je inkomen, je vaste maandelijkse kosten, mogelijke schuldenlast en de grootte van je gezin.

Ook mensen zonder papieren mogen zich aanmelden.

Je kan zonder afspraak langskomen op vrijdag tussen 13.30 uur en 15.30 uur.

Breng indien mogelijk de volgende documenten al mee:

  • Een attest van gezinssamenstelling (dit kan je krijgen via het district waar je woont)
  • Huurcontract of een bankuittreksel van de afbetaling van je hypotheek
  • Facturen of bewijs van betaling van vaste kosten zoals water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, televisie, verzekeringen, schulden.
  • Loonbriefje of bankuittreksel van je inkomen: werk, RVA, leefloon, invaliditeit, alimentatie, kindergeld, schooltoelage.

Nadat je dossier opgemaakt werd, krijg je deze documenten terug mee.

De informatie die je ons geeft, blijft strikt vertrouwelijk.